Co oferujemy?


Projekty budowlane:

 • projektowanie domów jedno i wielorodzinnych
 • projektowanie budynków usługowych, biurowych, oraz przestrzeni publicznych
 • projekty budowlane, wykonawcze, zamienne
 • adaptacje projektów gotowych
 • projekty zagospodarowania terenu
 • inwentaryzacje budowlane
 • projekty konstrukcyjne
 • projekty drogowe i organizacji ruchu
 • projekty instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych oraz przyłączy
 • uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych
 • pozwolenie konserwatorskie
 • pozwolenie na wycinkę
 • pozwolenie wodnoprawne - operat wodnoprawny
 • uzyskanie decyzji środowiskowej - karta informacji przedsięwzięcia
 • uzgodnienia z gestorami sieci
 • uzgodnienie z Urzędem Morskim
 • nadzór autorski nad projektem.